Chủ đềTải về
Bắt đầuKết thúc
Khóa đào tạo nhận thức chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
DAS Tổ chức khóa đào tạo 2 ngày về nhận thức chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
25/03/201626/03/2016
Khóa đào tạo Nhận thức Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
DAS Tổ chức khóa đào tạo Nhận thức Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
19/03/201619/03/2016
Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO/IEC 27001:2013
DAS Tổ chức khóa đào tạo 5 ngày đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO/IEC 27001:2013
22/03/201626/03/2016
Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
DAS Tổ chức khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
09/04/201609/04/2016
Khóa đào tạo chuyển đổi phiên bản ISO 9001:2008 sang phiên bản mới ISO 9001:2015
DAS Tổ chức khóa đào tạo chuyển đổi hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang phiên bản mới sắp ban hành ISO 9001:2015
10/06/201511/06/2015
Khóa đào tạo chuyên gia quản lý rủi ro - ISO27005&ISO31000 ( 05 ngày) tại Hà nội
Chuyên gia đào tạo: VENUGOPAL BALAKRISHNAN - Chuyên gia Ấn độ (India)
20/04/201524/04/2015
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )