Công ty Cổ phần GMO -z.com RUNSYSTEM

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Cổ phần GMO -z.com RUNSYSTEM
Số chứng nhận: NVI33380 - NVQ33440
Ngày hiệu lực: 24/08/2020
Địa điểm chứng nhận: Tầng 6, tòa nhà Ocean Park, số 1, phố Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Phạm vi chứng nhận: Sản xuất và gia công phần mềm; cung cấp dịch vụ IT (đăng ký tên miền, hosting, email server, cloud server và chữ ký số SSL)