Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông (ELCOM)

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông (ELCOM)
Số chứng nhận: NVI33383
Ngày hiệu lực: 27/12/2019
Địa điểm chứng nhận: Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Phạm vi chứng nhận: Cung cấp các sản phẩm viễn thông, tin học, dịch vụ kỹ thuật và các ứng dụng phần mềm