Công ty TNHH ISB Việt Nam

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty TNHH ISB Việt Nam
Số chứng nhận: SVI33396
Ngày hiệu lực: 27/07/2020
Địa điểm chứng nhận: Phòng 3.1, tòa nhà E-town, số 364, đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành Hồ Chí Minh
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Phạm vi chứng nhận: Phát triển phần mềm; tư vấn, triển khai và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin