Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI
Số chứng nhận: DAS 14273976/14/Q - 000103391/20/I
Ngày hiệu lực: 30/11/2020
Địa điểm chứng nhận: Tầng 4 (Ký hiệu: Tầng 5A), Tòa nhà AZ Lâm Viên, số 107, Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Tầng 1, cao ốc Hoàng Việt, số 34, đường Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Phạm vi chứng nhận: Tạo lập cơ sở dữ liệu, chỉnh lý tài liệu; Phát triển phần mềm; Cung cấp thiết bị, giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông.