Công ty Cổ phần Tập đoàn Ominext

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Ominext
Số chứng nhận: NVQ33416 - NVI33417
Ngày hiệu lực: 31/03/2021
Địa điểm chứng nhận: Tầng 8, tòa nhà CTM Complex Cầu Giấy, số 139, phố Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Phạm vi chứng nhận: Gia công phần mềm