Chi nhánh Công ty TNHH KDDI Việt Nam tại khu CVPM Quang Trung thành phố Hồ Chí Minh

Bạn đang ở đây

Công ty: Chi nhánh Công ty TNHH KDDI Việt Nam tại khu CVPM Quang Trung thành phố Hồ Chí Minh
Số chứng nhận: SVI33418
Ngày hiệu lực: 24/05/2021
Địa điểm chứng nhận: Tòa nhà QTSC Building 9, đường số 3, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Phạm vi chứng nhận: Thực hiện dịch vụ vận hành, bảo trì và triển khai hệ thống công nghệ thông tin và mạng toàn cầu