Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực thành phố Hồ Chí Minh

Bạn đang ở đây

Công ty: Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực thành phố Hồ Chí Minh
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực: 06/07/2020
Địa điểm chứng nhận: Số 138, đường Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phúc Nhuận, Hồ Chí Minh
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Phạm vi chứng nhận: