Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần

Bạn đang ở đây

Công ty: Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực: 24/08/2020
Địa điểm chứng nhận: Số 1, đường Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, tỉnh Cần Thơ
Tỉnh/TP: Cần Thơ,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Phạm vi chứng nhận: