Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc TNHH -Công ty CNTT Điện lực Miền Bắc

Bạn đang ở đây

Công ty: Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc TNHH -Công ty CNTT Điện lực Miền Bắc
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực: 08/11/2021
Địa điểm chứng nhận: Số 11, phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Phạm vi chứng nhận: