Công ty TNHH Nissho Electronics Việt Nam

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty TNHH Nissho Electronics Việt Nam
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực: 22/02/2021
Địa điểm chứng nhận: Phòng 808, tầng 8, tòa nhà Oriental, số 324, Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Phạm vi chứng nhận: