Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: Số 6, ngõ 6, phố Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Phạm vi chứng nhận: