Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Trí Nam

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Trí Nam
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực: 10/05/2019
Địa điểm chứng nhận: Tầng 4-5, số 96, đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Phạm vi chứng nhận: Sản xuất phần mềm; Cung cấp phần cứng và tích hợp hệ thống công nghệ thông tin