Công ty Cồ phần Nhiệt điện Ninh Bình

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Cồ phần Nhiệt điện Ninh Bình
Số chứng nhận: 000 569044/19/I
Ngày hiệu lực: 18/09/2020
Địa điểm chứng nhận: Số 01A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Tỉnh/TP: Ninh Bình,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Phạm vi chứng nhận: Quản lý vận hành và sản xuất điện