Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần
Số chứng nhận: 000569207/19/I
Ngày hiệu lực: 15/02/2019
Địa điểm chứng nhận: Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Tỉnh/TP: Bình Thuận,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Phạm vi chứng nhận: Quản lý vận hành và sản xuất điện