Trung tâm Công nghệ Thông tin - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Bạn đang ở đây

Công ty: Trung tâm Công nghệ Thông tin - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Số chứng nhận: 000 569514/20/I
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: Số 150, phố Vọng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Phạm vi chứng nhận: Quản lý, vận hành hệ thống thông tin ngành Bảo hiểm xã hội