Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Migi

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Migi
Số chứng nhận: NVQ33621 - NVI33622
Ngày hiệu lực: 02/12/2020
Địa điểm chứng nhận: Tầng 6, số 20, đường Đồng Bát, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Phạm vi chứng nhận: Gia công phần mềm