Công ty Cổ phần Base Enterprise

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Cổ phần Base Enterprise
Số chứng nhận: NVQ33632 - NVI33633
Ngày hiệu lực: 18/12/2020
Địa điểm chứng nhận: Tầng 3, tòa Autumn, Gold Season, số 47, Nguyễn Tuân,, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Phạm vi chứng nhận: Phát triển và cung cấp phần mềm quản trị doanh nghiệp