Công ty Thủy điện Tuyên Quang

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Thủy điện Tuyên Quang
Số chứng nhận: NVI25631
Ngày hiệu lực: 18/12/2020
Địa điểm chứng nhận: Số 403, đường Trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Tỉnh/TP: Tuyên Quang,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Phạm vi chứng nhận: Quản lý, vận hành, sản xuất điện