Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau)

Bạn đang ở đây

Công ty: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau)
Số chứng nhận: SVI33630
Ngày hiệu lực: 18/12/2020
Địa điểm chứng nhận: Số 91-93, Lý Thường Kiệt, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Tỉnh/TP: Cà Mau,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Phạm vi chứng nhận: Quản lý vận hành trung tâm dữ liệu tỉnh Cà Mau