Công ty Phát triển Thủy điện Sê San - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Phát triển Thủy điện Sê San - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Số chứng nhận: SVI25661
Ngày hiệu lực: 03/12/2021
Địa điểm chứng nhận: Số 114, đường Lê Duẩn, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Tỉnh/TP: Gia Lai,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Phạm vi chứng nhận: Quản lý, vận hành và sản xuất điện