Tổng công ty điện lực miền trung

Bạn đang ở đây

Công ty: Tổng công ty điện lực miền trung
Số chứng nhận: CVI25663
Ngày hiệu lực: 21/12/2021
Địa điểm chứng nhận: Số 78A, Duy Tân, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Tỉnh/TP:
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Phạm vi chứng nhận: Quản lý, điều hành hoạt động nghiệp vụ, vận hành, khai thác hệ thống công nghệ thông tin trong Tổng công ty Điện lực miền Trung