Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin
Certificate number: NVI33435
Validation date: 26/12/2018
Certification address: Tầng 3,16,17,18, tháp A, tòa nhà EVN, số 11, phố Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Sản xuất phần phềm; Quản lý và vận hành hệ thống công nghệ thông tin, viễn thông ngành điện lực