Công ty Nhiệt điện Cần Thơ

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Nhiệt điện Cần Thơ
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực: 17/12/2021
Địa điểm chứng nhận: Khu vực Thới Lợi, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ
Tỉnh/TP: Cần Thơ,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Phạm vi chứng nhận: