Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh

Bạn đang ở đây

Công ty: Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh
Số chứng nhận: 000568569/19/I
Ngày hiệu lực: 18/04/2019
Địa điểm chứng nhận: Số 11A, Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Tỉnh/TP: Bắc Ninh,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Phạm vi chứng nhận: Quản trị vận hành trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Bắc Ninh