Công ty Cổ phần Relia Việt Nam

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Cổ phần Relia Việt Nam
Số chứng nhận: 00096185/19/I
Ngày hiệu lực: 10/11/2019
Địa điểm chứng nhận: Tầng 10, tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Phạm vi chứng nhận: Cung cấp dịch vụ Call center và BPO