Công ty Cổ phần Splus Software

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần Splus Software
Certificate number: SVI33609
Validation date: 09/06/2020
Certification address: Tầng 8, Hà Đô Airport Building, số 2, đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Gia công và phát triển phần mềm