Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
Số chứng nhận: SVQ25657- SVI25658
Ngày hiệu lực: 15/11/2021
Địa điểm chứng nhận: Khu phố Hương Giang, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tỉnh/TP: Bà Rịa - Vũng Tàu,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Phạm vi chứng nhận: Sản xuất điện