Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Số chứng nhận: NVI25660
Ngày hiệu lực: 27/11/2021
Địa điểm chứng nhận: Bản Nà Khiết, xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
Tỉnh/TP: Lai Châu,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Phạm vi chứng nhận: Quản lý, vận hành và sản xuất điện